Mika Leeflang

Hey daar! Ik ben een vijftien jarige scholier op de technasium school, het Metis Montessori Lyceum in het prachtige Amsterdam-Oost.

Groepsfoto met André Kuipers tijdens opening nieuwe techansium lokaal

Laatste project

Project 1 jaar 4: Anderhalve meter tafel

In dit project moesten we een hulpmiddel maken voor op school wat er voor zorgde dat er zich aan de corona regels werd gehouden. Dit deden we het huidige coronavirus in het onderwijs onder controle te houden. De opdrachtgever van deze opdracht was Stichting Technasium. Ik deed dit project samen met: Lianne, Odette en Sembo.

We hebben onderzocht welke maatregelen het best corona vermijden op de makkelijkste manier. Hetgeen wat je wilt behouden is duidelijk communicatie, fysieke school en je wilt zo min mogelijk extra regels waardoor het onduidelijk wordt. Een mondkapje en/of anderhalve meter afstand en schone handen werken het beste. Hand sanitizer gebruiken we al op school en het was nou eenmaal het doel om het systeem rondom corona te verbeteren, dit idee viel dus af. De maatregelen rondom mondkapjes waren ook al redelijk streng en duidelijk, hier was dus ook niet veel creatieve verbetering mogelijk. Zelftesten is nog niet mogelijk in deze fase van het virus en temperatuur meten ging tegen de privacy van mensen in. We merkte wel dat er op school niet genoeg aan de anderhalve meter regel werd gehouden. Ook docenten hielden hier niet genoeg rekening mee.

We moesten ook onderzoeken voor welke doelgroep we het beste een product konden maken. Uit een onderzoek zagen we dat het virus het meest verspreid werd door volwassenen. We kwamen tot de conclusie dat we een product voor de docenten gingen maken. Dit deden we zodat de scholieren niet extra druk en gebrek aan socialisatie kregen, omdat we ook zagen dat er al heel veel druk op hun schouders lag.

We hebben gekeken op welke manieren we konden voorkomen dat de docenten en leerlingen met elkaar in aanraking komen. We hadden een paar ideeën, maar het idee wat het meest opviel was een anderhalve meter tafel. Eerst zaten we er aan te denken dat docenten met een lichte tafel als een soort in een donut vorm om hun heen als tas droegen, zodat ze altijd afstand zouden houden door de hele school. We kwamen alleen tot de conclusie dat dit niet heel handig was en efficiënt was. Ook hebben we de hele school opgemeten en zagen we dat het sowieso niet past als je met een tafel om je heen door de gangen loopt. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om in elk lokaal een tafel te zetten die niet vervoerbaar is. Deze tafel zou ook in een donut vorm zijn en de straal van de ring zou precies 1,5 meter zijn. Als leerlingen vragen hebben kunnen ze zich aanschuiven aan de tafel en kunnen ze met een mondkapje hun vraag op veilige afstand aan de docent stellen. Wanneer de docent het lokaal binnen kwam moesten ze door een soort kassa deurtje de tafel in en dan het hele lesuur in de tafel blijven zitten. De docent moest dan vijf minuten voor de les het lokaal uit om te voorkomen dat ze op de drukke gangen terecht kwamen. Dan volgen de leerlingen. Tot slot hebben we een demonstratiefilmpje gemaakt die uitlegt hoe ons product werkt. Dit hebben wij in een stopmotion vorm gedaan en met een klein schaalmodel van de tafel.

Ik vond dit project wel leuk, want ik het is nu natuurlijk heel relevant om dit soort projecten te maken. Ook ben ik sowieso gewoon blij om ergens mee te kunnen helpen en op een creatieve wijze ergens over na te denken.

Het brainstorm proces was naar mijn mening redelijk succesvol. We pleegde goed overleg, soms waren we het niet over dingen eens, maar dat praatte we gewoon weer uit. We werkte sommige dagen heel goed. Vooral de laatste dagen om het project af te ronden liep het allemaal vrij soepel. Dit kwam doordat we tot dan niet heel efficiënt hadden gewerkt en gemotiveerd waren om het project met een piek af te sluiten. Het eindproduct was daardoor uiteindelijk wel prima. Het pitchen aan het einde van het project ging ook wel goed en we waren volgens mij wel overtuigend. De rede hiervoor is dat Sembo en ik redelijk goed praatjes kunnen doen. Ik heb soms nog wel dat ik niet uit mijn woorden kom maar dan vangt Sembo mij weer op en we vullen elkaar heel goed aan.

De communicatie was niet goed genoeg en soms wisten mensen niet wat hun taak was. Dit was soms frustrerend. Ook werkte we niet het meest efficiënt. Dit kwam dus onder andere omdat we een onduidelijke taakverdeling hadden. Het vooronderzoek kon ook een stuk uitgebreider en duidelijker. Dit was het geval omdat we Lianne vooral de taak gaven om het vooronderzoek te doen en dus niet met zijn alle. Door deze beslissing wist Lianne veel van het corona gebeuren, maar door slechte communicatie wist de rest van het groepje er minder van. Dan heeft het hele vooronderzoek amper zin. Ook vond Lianne het lastig om goede informatie te vinden en te noteren. Hierdoor was het vooronderzoek matig.

Volgende keer moet er beter en meer gecommuniceerd worden. We moeten meer en slimmer werken, zodat we niet tijdsnood komen aan het einde van het project. Ook moeten we een betere taakverdeling maken en meer samendoen, zodat we allemaal van elk onderdeel wel iets weten en overal een beetje ervaring mee hebben. Het vooronderzoek moet duidelijker en uitgebreider. Dit wil ik onder andere bereiken door het echt samen te doen en zo veel mogelijk deelvragen over het onderwerp te onderzoek en te beantwoorden en te noteren in een dummy.

Promofilmpje Anderhalve meter tafel

Poster Anderhalve Meter Tafel